RUH HALİ YÖNETİMİ

5 Saat

Eğitim süresi

01-09-2021 / 09 : 00

Eğitim başlangıç

Fırat Bolazar

Eğitmen

299,50 ₺

Fiyat

Programın Amacı

Kendinizi yorgun, güçsüz, beceriksiz hissediyorsanız hayatın getirdiği zorluklarla basa çıkamazsınız. Umutsuzken, güvensizken, kararlılık gerektiren bir işe giremezsiniz. Motive olduğunuz zamanlarda ise engeller sizi yolunuzdan alıkoyamaz; kendinizden eminseniz, tüm zorluklara meydan okuyabilirsiniz. 

Kişinin içinde bulunduğu ruh hali onun öz imajını, yapabilirliklerini, içsel motivasyonunu ve davranışlarını biçimlendirir. Bununla birlikte ruh hali maruz kalınan, genellikle rastlantısal ve kontrol edilemez bir şey olarak algılanır. Kişinin kendi hayatının kontrolünü eline alabilmesi ruh halini yönetebilmesine bağlıdır. Bunun için içimizdeki kaynakları yönetmeyi öğrenmemiz, ruh halimizi mevcut durumun gerçekliği olarak görmekten kurtulup onu geleceği yaratmada kullanacağımız kaynaklara ulaşma gücü olarak değerlendirmemiz gerekir.

Program İçerikleri

  • Niyet-davranış-sonuç ilişkisi
  • İç Gözlem ve Öz farkındalık
project
project

Kazanımlarınız neler olacak?

Bir ruh halinin neden tetiklendiğini ve neyi sağlamaya ya da korumaya çalıştığını görebilir hale gelmek, istenen ruh haline ulaşmak için kullanılacak araçlara sahip olmak.

Eğitmeninizle Tanışın

Fırat Bolazar

1972 Ankara doğumlu olan Fırat Bolazar, T.E.D. Ankara Koleji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim gördü. Sektör lideri olan kurumsal bir firmada ArGe Müdürü ve Eğitim koordinatörü olarak çalıştı. NLP Uzmanı olarak Yeditepe Üniversitesi Davranış Teknolojileri Merkezinde Eğitim Direktörlüğü yaptığı dönemde yetişkin öğrenmesi konusunda uzmanlaştı ve öğrenme engellerinin aşılmasına yönelik toplu ve bireysel uygulamalar yaptı. Faydalı olan her bilginin paylaşılması gerektiği inancıyla, Temel Nlp kalıplarının uygulamalarına yönelik olarak serbest katılımlı "Her Gün 1 Teknik" çalışmalarını gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak etkili iletişim, ikna becerileri, yöneticilik, çatışma çözümü, sınav hazırlığı ve bireylerde içsel bütünlüğün kazanılması alanlarında eğitim ve danışmanlık çalışmaları yaptı. Sango Dönüşüm Kamplarında kurucu olarak eğitimler verdi. Halen kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri vermekte, sosyal medya üzerinden seminerler ve atölye çalışmaları yapmakta, ücretli ve ücretsiz kişisel gelişim kampları düzenlemekte ve bireysel danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.

2016-… Serbest olarakeğitim ve danışmanlıkçalışmaları 2013-2016 MerceklerOSBde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği uygulamaları Eğitim ve danışmanlık çalışmaları 2008-2012 ECSEğitim ve DanışmanlıktaEğitmen ve Danışman

Kurumsal Eğitimler Bireysel danışmanlık uygulamaları Nlp Akademisi çalışmaları 2004-2008 Yeditepe Üniversitesi Davranis Teknolojileri Merkezinde Egitim Direktörü ve Egitim Uzmani

İngilizce dil eğitiminde eğitim direktörü ve eğitim uzmanı Öğrenmede sorun yasayan öğrencilerin bireysel takibi, bireysel uygulamalar yardımıyla öğrenme engellerinin ortadan kaldırılması ve geri kaldıkları konuların kişisel öğrenme yapılarına uygun olarak öğretilmesi Eğitimde kullanılan görsel-işitsel malzemelerin hazırlanması NLP eğitimlerinde asistan eğitmenlik 2002-2004 Friterm A.S.de Arge Müdürü veEğitim Koordinatörü

Ürün geliştirme Ürün belgelendirme süreçlerinin takibi Ürün seçim yazılımının hazırlanması 200 çalışanlı firmada çalışanların eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmalarının takibi 2000-2002İhracat, Satış ve Pazarlama Mühendisi

Uluslararası müşteri temsilciliği Yurtiçinde sanayi tipi ürün pazarının geliştirilmesi

Daha Fazlası
egitmen