AQUA YAŞAM MESAFELİ ÜYELİK VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR: İşbu sözleşme hizmet sağlayıcı (bundan böyle Aqua Yaşam olarak anılacaktır) ve hizmet alan ( bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda akdedilmiştir.

a-)Hizmet Sağlayıcı : AQUA YAŞAM)

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Fax:

E- Posta:

Web adres:

Kep adresi:

b-) Kullanıcı:

Adı-Soyadı:

Adres:

Tel:

E-Posta:

2-) TANIMLAR:

- AQUA YAŞAM: Eğitim Platformu olup, kayıtlı kullanıcıların bilgi, birikim, tecrübe edinmeleri için canlı derslerin profesyoneller tarafından verildiği bir internet sitesi olup anılan içeriklere ilişkin yer sağlayıcılık hizmeti vermektedir.

-HİZMET: İnternet sitesi içerisinde kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AQUA YAŞAM tarafından ortaya konulan uygulamalar.

-KULLANICI: İşbu sözleşme kapsamında gerekli koşulları taşıyan ve Aqua Yaşam platformuna kayıt başvurusu kabul edilmiş gerçek kişileri.

-İNTERNET SİTESİ: www.aquayasam.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu tüm mecralar (İnternet sitesi, mobil internet sitesi, mobil uygulamalar vb.)

- İÇERİK: Eğitimciler tarafından verilen, kullanıcılar tarafından oluşturulan ve paylaşılan bilgi, metin, bağlantı, grafik, fotoğraf, video vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

3-) SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, internet sitesinde sunulan hizmetlerin( Programların / paketlerin) kullanıcılar tarafından sözleşme şart ve kapsamında online/offline kullanılması, bu hizmetler karşılığında ödenecek bedel ve diğer hak ve yükümlülükleri kapsamaktadır.

4-) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

İnternet sitesinde yer alan hizmetlerden birinin seçilerek sözleşme ve eklerinin elektronik onayı ve hizmet bedelinin ödenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüğü başlar ve seçilmiş olan hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder.

5-) SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

- Kullanıcının talep etmiş olduğu eğitim programının bedeli …………..TL`dir.. Hizmetlerin içerikleri ve bedellerinin güncel haline wep sitesinde ulaşılabilir. Bu bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir.

- Kredi Kartı ile Ödeme yolunun seçilmesi halinde Aqua Yaşam’ın internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Aqua Yaşam sorumlu değildir. Kullanıcı kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhataptır ve ilgili bilgileri almak kullanıcının sorumluğundadır.

- Kullanıcı Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dâhilinde kullanıldığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşanılabilecek olumsuzluklarda hukuki- cezai ve mali sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir.

-Kullanıcının Eft/ Havale ödeme yöntemini tercih etmesi halinde hizmet sağlayıcının bildirdiği banka hesabına kullanıcı ad ve soyadı yazılarak ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin Aqua Yaşam’a e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

6-) İNTERNET SİTESİNE KAYIT KOŞULLARI ve KULLANIMI

Kullanıcı statüsünün kazanılması için; , internet sitesinde bulunan işbu sözleşmenin ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerin de talep edilen bilgilerin doğru ve güncel olarak doldurulması, üyelik başvurusunun hizmet sağlayıcı tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Kullanıcı tarafından hizmet ve eğitim ücretinin ödenmesi, kullanıcının işbu sözleşme ve eklerini elektronik olarak onaylaması sonrasında hizmet sağlayıcı tarafından kullanıcının bildirdiği e mail adresine aktivasyon için onay linki gönderilecek, kullanıcı tarafından gerçekleşecek onay sonrasında kayıt aşaması tamamlanacaktır. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Kullanıcı işbu sözleşme ve eklerini doğru ve güncel bilgilerle doldurmaması halinde, bu sebeplerle doğabilecek tüm zararlardan sorumludur.

- AQUA YAŞAM tarafından sağlanacak hizmet, kullanıcı tarafa internet üzerinden iletilecek olup, bu durumda teknik zorunluluk gereği teslime ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak eğitimin yerine getirilmesi dijital ortamda gerçekleşmektedir.

- Kullanıcıya internet sitesine giriş yapabilmesi için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulur. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifre ile Aqua Yaşam’a ait internet sitesine giriş yaparak Mesafeli üyelik ve hizmet sözleşmesi ve eklerini onayladığı anda, sözleşme yükümlülüğü AQUA YAŞAM tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden kullanıcı sorumludur ve üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. Aksi halde AQUA YAŞAMIN uğradığı zararı kullanıcıdan talep etme hakkı vardır

- Kullanıcı Aqua Yaşam internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dâhilinde koşulları kabul edip işbu sözleşme ve eklerini onayladığını beyan ve kabul eder.

7-) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7-1)Kullanıcı, Platform üzerindeki hizmetlerle ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, platform’da yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak AQUA Yaşam’ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7-2) AQUA YAŞAM, Hizmetler’in kullanılması ve bunlara erişilmesi için Kullanıcılara kişisel, devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans vermektedir. Bu çerçevede, işbu Sözleşme ile kullanıcılara verilmeyen tüm haklar AQUA YAŞAM tarafından saklı tutulmaktadır.

7-3) Hizmetler, Kullanıcı tarafından veya Kullanıcı kaydı aracılığı ile oluşturulan ve paylaşılan da dahil olmak üzere, bilgi, metin, bağlantı, grafik, fotoğraf, video vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri içerebilir. AQUA Yaşam’ın sağladığı Hizmetler’i kullanırken üretilen ve paylaşılan her türlü İçerik’in, “işbu Sözleşmeye, AQUA YAŞAM Kuralları’na, kanunlara ve hukuka uygun olmasına ilişkin sorumluluk kullanıcılara aittir. AQUA YAŞAM’ün İçerikleri izleme ve kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. AQUA YAŞAM, İçeriklerin bütünlüğüne, doğruluğuna, eksiksizliğine, doğrudan veya dolaylı olarak (Örn: bağlantı yoluyla) zararsızlığına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamakta ve bu yönde hiçbir garanti vermemektedir. AQUA YAŞAM’teki hizmetler aracılığıyla yayımlanan veya bu hizmetler aracılığıyla kullanıcılar tarafından edinilen herhangi bir içeriğin herhangi bir şekilde kullanılması veya bunlara güvenilmesi riski tamamen kullanıcılara aittir.

7-4)Kullanıcı Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, işbu sözleşme ve ek`lerinde yer alan hükümlere , Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder. Kullanıcının Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

7-5) Aqua Yaşam, kendisine işbu sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

7-6) AQUA YAŞAM, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

7-7) Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin AQUA YAŞAM’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için AQUA YAŞAM’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır

7-8) Kullanıcı Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

· Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

· Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

. Platform tarafından sunulan online hizmetlerde üslup, konuşma ve görüntünün diğer kullanıcıları rahatsız etmesi,

· Konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması,

· Platform’a virüs veya Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması,

. Platforma yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak yayınlanması ve kullanılması yasaktır.

- AQUA YAŞAM, işbu Sözleşmeye, AQUA YAŞAM Kurallarına, kanunlara veya hukuka aykırı olan ya da AQUA YAŞAM’ın takdir yetkisi çerçevesinde gerekli gördüğü her türlü içeriğe, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ön uyarıda bulunmaksızın, içeriği kısmen veya tamamen yayından kaldırmak, yayınlandığı yeri değiştirmek, silmek, içeriğe erişimi engellemek, içeriği çıkarmak gibi yöntemler ile müdahale edebilir. AQUA YAŞAM, bu aykırılıklar veya bunlara ilişkin iddialar ortaya çıktığı takdirde ve/veya AQUA YAŞAM’ın kendi takdir yetkisi çerçevesinde, Kullanıcı kayıtlarını geçici olarak durdurulabilir, kapatabilir veya silebilir.

-Kurallara, kanuna ve hukuka aykırılık teşkil ettiği düşünülen içerikler ile ilgili olarak, İnternet Sitesi içi şikayet yöntemi veya eposta yolu ile AQUA YAŞAM ile iletişime geçilebilir. AQUA YAŞAM, paylaşımların doğruluğuna ve güvenilirliğine ilişkin hiçbir taahhüt vermez. AQUA YAŞAM’daki yer alan bilgilerin kullanımı ve yönlendirilmesi nedeniyle kullanıcılar veya üçüncü kişiler üzerinde oluşacak her türlü zarardan kullanıcının kendisi sorumludur. Kullanıcılar, bu gibi eylemleri neticesinde ortaya çıkacak hak iddiaları ve davalar ile ilgili olarak AQUA YAŞAM`ın uğrayacağı bütün zararları karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- Kullanıcı Platform’da yaptığı işlemleri DSM’ye maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı , Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder

- Kullanıcının yükümlülüklerinin yerine getirmemesi halinde AQUA YAŞAM tek taraflı olarak sözleşmeyi haklı sebeple feshedebileceği gibi uğradığı zararlarla ilgili de her tülü maddi- manevi tazminat davası açabilir.

8-) GİZLİLİK

- AQUA YAŞAM, kullanıcının ’nın Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. AQUA YAŞAM, bu kapsamda kullanıcının sağladığı kişisel veriler Platformda yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, muhafaza etmekte aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

- Kullanıcı hizmetin kullanımı çerçevesinde ve sırasında diğer kullanıcılara dair öğrendiği kişisel verileri hiçbir şekilde 3. Kişilerle paylaşamaz. Bu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde , işbu sebeplerle uğranılan hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

9-) CAYMA HAKKI

- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde; dijital içerik; ‘’ Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri,’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte kalıcı veri saklayıcısı; ‘’ Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,’’ olarak tanımlanmıştır. AQUA YAŞAM tarafından iş bu sözleşme çerçevesinde sunulan eğitim programı, bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamındadır.

-AQUA YAŞAMIN internet sitesinden alınan eğitim programı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesi (ğ) bendi uyarınca " elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler" kapsamındadır. İşbu hizmetler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeli 15. Madde gereğince cayma hakkının istisnası olup, yasa gereğince Kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. İşbu sebeple kullanıcı AQUA YAŞAM tarafından verilen eğitim programından cayma hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.

-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesi gereğince Cayma hakkı bulunmayan kullanıcı kayıt işlemlerini tamamlayıp ödeme işlemini yaptıktan sonra, işbu sözleşmeyi feshetmesi /iptal etmesi durumunda ödemiş olduğu eğitim bedelini talep edemez.

- Kullanıcı online eğitim programına katılmaktan vazgeçmesi ve bu durumu programdan en az 72 saat önce bildirmesi halinde AQUA YAŞAMIN kendisine sunacağı diğer eğitim programlarından yararlanma hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder.

9-) FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

AQUA YAŞAM; da Kullanıcının oluşturduğu ve paylaştığı İçeriklerin telif hakları Kullanıcıya aittir. Ancak AQUA YAŞAM`da paylaşılmış olan içeriklerin internet üzerinde başka bir sitede daha paylaşılması halinde AQUA YAŞAM’a aktif link verilmesi zorunludur. Telif hakları Kullanıcılara ait olmakla birlikte Kullanıcı, AQUA YAŞAM’da yayınladığı tüm İçerik için AQUA YAŞAM’a çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı (lisans) vermektedir. Kullanıcı bu kullanma hakkına ilişkin olarak hiçbir maddi ve manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçerikler AQUA YAŞAM’da yayında olduğu sürece, AQUA YAŞAM bu içerikleri uygun gördüğü bütün ortamlarda, kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı bu kullanımı içeriği silerek veya hesabı kapatarak durdurabilecektir. Ancak bu eylemler sadece ileriye dönük olup, Kullanıcı’ya AQUA YAŞAM tarafından daha önce yapılmış çalışmalardan İçerik’in çıkarılması, telif ücreti talep etme ve benzeri bir hak vermeyecektir. Bu doğrultuda, daha önce yapılmış çalışmaların AQUA YAŞAM tarafından yeniden kullanımı, basımı veya yayını da bu nedenle her zaman mümkün olacaktır.

AQUA YAŞAM, İçeriğin internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kar elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder. Kullanıcı, kendine ait olmayan bir bilgiyi ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla paylaşabilir. Aksi durumda, karşılaşılacak iddialardan ve uğranacak zararlardan yalnızca kullanıcı sorumludur. AQUA YAŞAM logosu, markası, Hizmetler’i ve İçeriği, Sinai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile korunmaktadır. AQUA YAŞAM’te yer alan Hizmetler ve İçerikler’den şahsi kullanım için faydalanılması gerekmektedir. AQUA YAŞAM tarafından sunulan Hizmetler’in ve İçeriğin yazılı izin alınmadan ticari amaçla kullanılması, başka mecralarda yayınlanması ve çoğaltılması yasaktır.

10-) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

-AQUA YAŞAM, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden duyurulmaksızın, tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi ve eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme ve eklerinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11 -) MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya AQUA YAŞAM’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar AQUA YAŞAM’ın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AQUA YAŞAM ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez.

12-) FESİH

Kullanıcı işbu sözleşme ve eklerinde yer alan yükümlülüklerine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği taktirde yada işbu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde , AQUA YAŞAM hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında , kullanıcı kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu hizmet bedelini geri istemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Ayrıca AQUA YAŞAM`ın, kullanıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle uğramış olduğu zararlar için dava ve rücu hakları saklıdır.

13-) UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme ve ekleri ile ilgili çıkacak ihtilaflarda Türk Mahkemeleri yetkili olup , uygulanacak hukuk Türk Hukukudur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri , Söz konusu değerin üstündeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Tarafların anlaşmaları halinde ihtilaflar ihtiyari arabuluculuk yoluyla da çözümlenebilecektir.

14-) BİLDİRİM VE DELİL SÖZLEŞMESİ

-İşbu sözleşme ve ekleri sebebiyle taraflar arasında yapılacak hertürlü yazışma , mevzuatta sayılan zorunlu haller hariç, tarafların kayıtlı e – postaları aracılığıyla yapılacaktır.

- Kullanıcı işbu sözleşme ve eklerinden doğabilecek ihtilaflarda AQUA YAŞAM` ın resmi defter ve ticari kayıtlarını, kendi veri tabanında , sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı ve kesin delil teşkil ettiğini işbu maddenin delil sözleşmesi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

İşbu Mesafeli Üyelik Ve Hizmet Sözleşmesi …../…./2021…… tarihinde kullanıcı tarafından elektronik ortamda okunarak taraflarca kabul edilmiş ve imzalanmıştır.