AQUA YAŞAM  ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

İşbu ön bilgilendirme formunun konusu  Hizmet Sağlayıcının www.aquayasam.com adlı internet sitesi üzerinden vereceği hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeli hükümleri gereğince kullanıcının bilgilendirilmesidir.  Kullanıcı  dilediği zaman  internet sitesinde bu metine ulaşabilir.

a-)Hizmet Sağlayıcı :

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Fax:

E- Posta:

Web adres:

Kep adresi:

 

b-) Kullanıcı :

Adı-Soyadı:

Adres:

Tel:

E-Posta:

 

HİZMET VE HİZMET BEDELİNE DAİR BİLGİLER

- AQUA YAŞAM  bir eğitim  Platformudur.   Bu platform, Kayıtlı kullanıcıların bilgi, birikim, tecrübe edinmeleri için canlı derslerin verildiği bir internet sitesi olup anılan içeriklere ilişkin yer sağlayıcılık hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde kullanıcılar tarafından oluşturulan ve paylaşılan bilgi, metin, bağlantı, grafik, fotoğraf, video vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler yer almaktadır. www.aquayasam.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu tüm mecralar (İnternet sitesi, mobil internet sitesi, mobil uygulamalar vb.)bu uygulamanın kapsamı içindedir.

- Kullanıcının talep etmiş olduğu eğitim programı, programın içeriği ve  bedeli internet sitesinde güncel olarak  yer almaktadır.  Bu bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir.

 

- Kredi Kartı ile Ödeme yolunun tercih edilmesi halinde AQUA YAŞAM’ın internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan AQUA YAŞAM sorumlu değildir. Kullanıcı kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhataptır ve ilgili bilgileri almak kullanıcının sorumluğundadır.

- Kullanıcı kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşanılabilecek olumsuzluklarda  hukuki cezai ve mali sorumluluk tamamen  Kullanıcıya aittir.

-Kullanıcının  Eft/ Havale ödeme yöntemini tercih etmesi halinde hizmet sağlayıcının bildirdiği banka hesabına kullanıcı ad ve soyadı yazılarak  ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin AQUA YAŞAM’a e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

-  AQUA YAŞAM tarafından  sağlanacak hizmet, kullanıcı  tarafa esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, bu durumda teknik zorunluluk gereği teslime ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak eğitimin yerine getirilmesi dijital ortamda gerçekleşmektedir.

- Kullanıcıya  internet sitesine giriş yapabilmesi için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulur.  Kullanıcı , kullanıcı adı ve şifre ile Aqua Yaşam’a ait internet sitesine giriş yaparak  Mesafeli üyelik ve hizmet sözleşmesi ve eklerini onayladığı anda ,sözleşme yükümlülüğü AQUA YAŞAM tarafından yerine getirilmiş olacaktır.

- Kullanıcı AQUA YAŞAM internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip  sözleşme ve eklerini onayladığını kabul eder.

 CAYMA HAKKI

- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesinde; dijital içerik; ‘’ Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri,’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte kalıcı veri saklayıcısı; ‘’ Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı’’ olarak tanımlanmıştır.

-AQUA YAŞAM tarafından iş bu sözleşme çerçevesinde sunulan eğitim programı, bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamındadır.

-AQUA YAŞAMIN internet sitesinden alınan eğitim programı  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği  15. Maddesi (ğ) bendi uyarınca  " elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler" kapsamındadır.  İşbu hizmetler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeli 15. Madde gereğince cayma hakkının istisnası olup, yasa gereğince kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı AQUA YAŞAM tarafından verilen eğitim programından cayma hakkı bulunmadığını hususunda bu metin ile birlikte bilgilendirilmiştir. 

-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği  15. Maddesi  gereğince Cayma hakkı bulunmayan kullanıcı kayıt işlemlerini tamamlayıp ödeme işlemini yaptıktan sonra,  işbu sözleşmeyi  feshetmesi /iptal etmesi durumunda ödemiş olduğu eğitim bedelini talep edemez.

- Kullanıcı online eğitim programına katılmaktan vazgeçmesi ve bu durumu programdan en az 72 saat önce bildirmesi halinde, almış olduğu eğitim programı eğitimin verilmesinden itibaren 48 saat kullanıcının kullanımına açık kalacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

- Taraflar arasındaki sözleşme ve ekleri ile ilgili çıkacak ihtilaflarda Türk Mahkemeleri yetkili olup , uygulanacak hukuk Türk Hukukudur.

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketicinin   ikametgahının bulunduğu yerdeki il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri , söz konusu değerin üstündeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.  Tarafların anlaşmaları halinde ihtilaflar ihtiyari arabuluculuk yoluyla da çözümlenebilecektir.

 İşbu ön bilgilendirme formunda belirtilen ön bilgileri …. …tarihinde edindiğimi teyit ederim.