GÜZEL ŞEYLER İÇİMİZDEDİR

ATLARLA SEZGİSEL LİDERLİK

Atların; güçlü ve sezgisel rehberliğinde akılla çözülemeyen konuları anlamak çok daha kolay. Liderlik, sezgisel iletişim ve takım çalışması gibi konularda atların dünyasına yaptığınız yolculuktaki deneyiminizi unutamayacaksınız.

MUTLU ÇALIŞANLAR

Modern iş yaşamı, yaşamını gerektiği gibi sürdüren  ama tükenmişlik sendromundan müzdarip bireyler yaratmaktadır. Oysa ki; bilgi ve uygulanabilir çok kolay önlemler ile iki dünyanın dengesini kurmak, hem bireysel hem kurumsal yaşamlarımızda çok daha mutlu ve yaratıcı bireyler haline gelmemiz mümkündür.

FUTBOL TERAPİ İLE TAKIM LİDERİ

İnsanların “Kendi kendilerine yardım edebilme” esası üzerine kurgulanmış, kendini tanımak, hayat amacını keşfetmek, amaca ulaşmak ve sürdürülebilir mutluluk için gereken iç donanımı sağlayarak sizlere iş ve özel hayat ile yeni bir bakış açısı sunuyor.

DUYGUSAL DETOX

Yaşam enerjimiz ve hayat kalitemiz yaşadığımız duygularla oldukça ilintidir. Biri olumsuz etkilendiğinde diğeri de olumsuz etkilenecektir. Bizler yaşamın getirdiği birikmiş olumsuz duyguları temizleyerek yaşama çok daha hafif ve yaşam kalitesi yüksek bireyler olarak hayatımıza devam edebiliriz.

ENNEAGRAM İLETİŞİM LİDERİ

İletişim; karşılıklı konuşmaktan daha fazlasıdır. Gerçek iletişim ise; karşımızdakinin yapısını, ihtiyacını ve motivasyonlarını bilerek ve davranmayı gerektirir. İşte 9 mizaç modeli, bir insanı bilmek ve anlamak konularında hayatımıza ışık tutacaktır.

PAZARLAMA İLETİŞİMDE ALGI YÖNETİMİ

Markalar açısından bakıldığında “marka yönetimi eşittir algı yönetimi”dir. Pazarlama iletişiminde, algı yönetiminin en etkili silahlarından biri reklamdır. Reklamlar, markanın hedef kitle tarafından nasıl algılanacağının belirlenmesi için çalışır.

KABİLE LİDERLİĞİ

Kabile liderliğinin temellerinden biri şöyledir; İnsanlık yüzyıllar boyunca hayatta kalabilmek için kabileler halinde yaşamış ve bu kabile sistemi bugünün organizasyonlarıdır. İyi bir lider olmanın yolu sistemi anlayabilmekten geçer.

YARATICI VE ÜRETKEN LİDER

Yaratıcı ve üretken olmaya ihtiyacınız var. Zihinsel stratejilerin nasıl çalıştığını anladıkça ve kendi stratejilerinizin farkına vardıkça, hayatla başa çıkma konusunda  daha etkili yöntemler seçme şansına sahip olacaksınız. Burada, farklı yöntemlere ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirebilmek için hangi adımlarla ilerleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Standart Kurumsal Eğitimler

Standart kurumsal eğitimler, eğitim ihtiyacının belirlenmesinde kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmadığı durumlarda tercih edilebilecek, genel ihtiyacın en etkili şekilde karşılanmasına yönelik olarak yapılandırılmış eğitim paketleridir. Standart kurumsal eğitimler kurumsal organizasyon yapısını oluşturan temel ihtiyaçları karşılar.

Eğitimlerin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için katılımcı profili ve firma yapısı hakkında bazı ön bilgilerin paylaşılması yararlı olacaktır.

Kurumsal Dönüşüm Eğitimleri

Ekip çalışması için uygun ortamın sağlanması, yaratıcılı çözüm üretme becerisinin kazanılması, sağlıklı ilişkiler kurabilme, stresle başa çıkma gibi konular sadece teknik yaklaşımla ve çalışma ortamı sınırları içinde ele alınabilecek konular değildir. Sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması ancak insan odaklı bir yaklaşımla mümkündür; sağlıklı ve mutlu olmayan insanlar iyi bir çalışma performansı gösteremez.

İnsanın sadece “bir çalışan” olarak ele alınamayacağı, bütüncül bir bakışla yaklaşılması gerektiği felsefesiyle, iş yaşamıyla özel yaşam arasında denge kurmaktan sağlıklı uyku ve beslenme düzeninin kazanılmasına, güçlü sosyal bağlar kurmaktan kendini tanımaya pek çok alanda besleyici ve destekleyici eğitim ve etkinlik seçenekleri sunuyoruz.

Firmaya Özel Tasarım Eğitimler

Bir eğitimin firmaya geri dönüşünün en yüksek seviyede olabilmesi için öncelikle firmanın ihtiyacının ve kurumsal yapısının doğru şekilde belirlenmesi gereklidir.    Firmaya özel olarak tasarlanan eğitimlerde eğitimin süresi, bölümleri, uygulama yapısı, eğitime katılacak kişiler ve bağlantılı olarak takip eğitimlerinin yapılıp yapılmayacağı, eğitim uzmanlarının yönlendirmesiyle ortak çalışma ile belirlenir.

Hazırlanan eğitimlerin gerçekleştirilmesini takiben, eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla eğitim öncesi ve sonrası toplanan veriler karşılaştırılarak hedeflenen sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenir. İhtiyaç halinde katılımcılara eğitim sonrası danışmanlık hizmeti verilebilir veya takip eğitimleri gerçekleştirilebilir.

Bireysel Eğitimler

Hipnotik Dil Kalıpları
  • 21 Haziran 2018 Perşembe / 19:30- 21:30
  • Fırat BOLAZAR
Nöro Pazarlama (Zihinsel Pazarlama)
  • 27 Haziran 2018 Çarşamba /19:30-21:30
  • Deniz Öztaş
Hastalık tedavisinde yeni şifa Çiğ vegan beslenme
  • 13:00 to 15:00
  • Diyetisyen Kevser Başkara