Zihinsel Bilgelik

DUYGUSAL FARKINDALIK

FıratBolazar

Duygular hayat içinde yolumuzu bulmamıza yardımcı olan tabelalar gibidir; tatmin edici bir hayat yaşayabilmek için bize verdikleri mesajları doğru şekilde yorumlayabilmemiz, ama bunu yaparken tüm kontrolü de onlara bırakmamamız gerekir. Bunun için ilk önce duygu ve düşünceleri birbirinden ayırarak temel duyguları ve hayatımızdaki işlevlerini göreceğiz. Bedenimizdeki duyumlara odaklanarak duygularımızı ayrımsamayı öğreneceğiz. Daha sonra, duyguların verdiği mesajları doğru şekilde yorumlayarak onları yönetmeye ve zorlayıcı duygularla basa çıkmaya yönelik uygulamalar yapacağız.

Daha fazla

EGO,SÜPER EGO OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ

DemetAlkapar Balcı

Bilinçdışı zihnin ve bilinçli zihnin oluşumu ve nasıl işlediği hakkında katılımcılarda farkındalık oluşturmak. Hayatımız sürekli kendimizi arayışla geçiyor. Çoğu aldığımız kararı uygulayamıyoruz,  içimizde zıt yönlerde çatışan duyguların savaşını veriyoruz. Yapmak istediklerimizle ilgili suçluluk hissedip kendimizi sürekli sabote ediyoruz. Peki, aslında doğru tüm bu istek ve arzuların neresinde?  Kendi benliğimiz çevrenin, anne ve babanın kalıplarının etkisi ile baskı altında hareket edemezken, dürtülerimiz bizi sürekli anlık duygulara sürüklerken kendimiz için iyi hissedeceğimiz seçimler yapmak hiç kolay değil. Ancak duygularımızın ve düşüncelerimizin kökenlerini tanıyıp ayırt edebilirsek özgürleşebiliriz.

Daha fazla
#İletişim #Psikoloji #Kişisel Gelişim #Bilinçaltı

BİLİNÇALTI HARİTASI

Uzm.Dr. SedaÜlgen

Yaşadığımız hayatları ve hayallerimizi, ilişkilerimizi ve iş dünyamızı, hatta kim olduğumuzu bile bilinçaltının yönettiğini hepimiz biliyoruz. Yaşamak istediğimiz hayallerimiz var. Ancak bazen ne yaparsak yapalım, o hayaller asla gerçek yaşamla buluşmuyor. Bazen de artık başka bir hayata sahip olabileceğimizi düşünmek, bize o kadar uzak geliyor ki hayal etmeye bile korkuyoruz. Oysa imkansız değil, yeter ki çalışma prensiplerini anlayalım vebilinçaltımızla uyumlu bir yaşam için emek sarf edelim. Eğitim Boyunca; Bilinçaltında yazılımın nasıl olduğunu ve haritalandırmayı öğrendikten sonra kişilerin ve olayların ardındaki zihinsel/ enerjitik paternleri okuyabilme ve dönüştürebilmeyi inceleyeceğiz. Sinir sistemimizde duygusal ve sezgisel kısımlarımıza ait beynimizin bölümlerini çalışma prensiplerini ve dış dünyayı algılayan sinir ağımızı ve hormon mekanizmalarımızı tanımlamayarak hayatımızı daha farkındalıklı yaşayıp  yönetebileceğiz. Davranışlarımızda değişiklik yaratmayı hepimiz isteriz. Sürekli hayatımızla alakalı sigarayı bırakmaktan tutun, diyet yapmaya hatta artık nasıl biri olacağımıza dair kararlar alırız. Ancak ertesi gün eski kimliklerimizi sürdürmeye devam ederiz. Bu bizi hayal kırıklığına uğratır, bazen de umutsuzluğa sürükler. Sonunda yeterince mutsuz ve kendimiz olamadığımız hayatlarımızda sıkışıp kalmamıza sebep olur. Davranış değişikliği yaratmak kuralları bilmiyorsanız neredeyse imkansız gibidir. Sinir sistemi oysa programlanabilen ve kendi kuralları olan bir yazılım sistemidir.


1.HAFTA: • Bilinçaltını tanımakBilinçaltı nasıl çalışır?  Hayatımızın hangi kısımlarında etkili? • Bireysel bilinçaltı ve kolektif bilinçaltı ayrımı • Her ikisinin etkisinin ayrı ayrı incelenmesi ve tanımlanması • Bilinçaltının kod yazılımında değişmeyen evrensel kurallar •Bilinçaltı kodlarının dinamiğini öğrenebilmek/ yeniden kodlayabilmek • Bilinçaltı haritasındaki yazılımın amacını anlamak • Kendi bilinçaltı haritamızdaki amaçları ve ipuçlarını keşfetmek. 2.HAFTA: • Patern nedir? • Kendi paternlerimizi okuyabilme • Patern oluşumunda hormonların / biyolojik mekanizmaların rolü • Bilinçaltındaki bugların ayrımı • Kişisel Tekamül yolculuğunda dönüşmesi gereken kısmı saptama • Bugların dönüştürülmesi • Epigenetiğe giriş • Patern ve bug konusunda örneklemeler 3.HAFTA: • Amigdala nedir? • Amigdalanın hayatımızdaki etkisi • Talamus nedir? • Semboller ve talamus ilişkisi • Manipülasyon ve talamus ilişkisi • Epigenetik ve hormonlar ilişkisi • Dopaminerjik toplum tanımı • Duyguların  yaşadığımız çağa göre yeniden tanımlanması • Sezgileri ayırt edebilme • Dişi – eril enerji tanımları • Toplumda  epigenetik açıdan dişi eril dengesinin yeniden tanımlaması • Dopaminerjik toplumdan serotenerjik topluma uyumlanma 4.HAFTA: • Nöroplastisite nedir? • Sinir Hücreleri yeniden Programlanabilir mi? • Neden secret yasaları işlemiyor? • Davranış değişikliği yaratmak için 21 gün veya 41 günün anlamı var mı? ( Maalesef yok) • Bilinçaltını davranış değişikliğine programlama yolları • Bilinçaltını davranış değişikliğine programlarken karşımıza çıkacak tuzaklar • Bilinçaltı evrensel haritasına göre enerjitik sistemde değişiklik yapmak istiyorsak bunun formülüze edilmesi • Duygu ve sezgi ayırımı • Metilasyonu yönetebilme

Daha fazla