EGO,SÜPER EGO OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ

2 Saat

Eğitim süresi

Pek Yakında...

Eğitim başlangıç

Demet Alkapar Balcı

Eğitmen

147,50 ₺

Fiyat

Programın Amacı

Bilinçdışı zihnin ve bilinçli zihnin oluşumu ve nasıl işlediği hakkında katılımcılarda farkındalık oluşturmak. Hayatımız sürekli kendimizi arayışla geçiyor. Çoğu aldığımız kararı uygulayamıyoruz,  içimizde zıt yönlerde çatışan duyguların savaşını veriyoruz. Yapmak istediklerimizle ilgili suçluluk hissedip kendimizi sürekli sabote ediyoruz. Peki, aslında doğru tüm bu istek ve arzuların neresinde?  Kendi benliğimiz çevrenin, anne ve babanın kalıplarının etkisi ile baskı altında hareket edemezken, dürtülerimiz bizi sürekli anlık duygulara sürüklerken kendimiz için iyi hissedeceğimiz seçimler yapmak hiç kolay değil. Ancak duygularımızın ve düşüncelerimizin kökenlerini tanıyıp ayırt edebilirsek özgürleşebiliriz.

Program İçerikleri

  • İd Nedir, Süperego Nedir
  • Vicdan, Dürtü ve İrade kavramı
  • Bilinçdışı zihin-Bilinçli zihin ayrımı
  • Duygu ve haz ayrımı
  • Denge ve çözüm önerileri
project
project

Kazanımlarınız neler olacak?

Zihnin isleyişiyle ilgili farkındalık ve iç görü kazanmak. Duygu ve sezgi ayrımını yapabilmek,İçsel isteklerimizle dış dünya arasında denge oluşturabilmek Sağlıklı bir ben oluşturabilmek

Yorumlar

Eğitmeninizle Tanışın

Demet Alkapar Balcı

Lisans eğitimini 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde; 3,5 yıl süren psikoterapi eğitimini Psikoterapi Enstitüsünde tamamladı. Hacettepe üniversitesinden eğitim sertifikası , sosyoloji sertifikası ve felsefe sertifikası eğitimlerini de aldı. Prof.Walter Bongartz’tan Psikosomatik ve hipnoz, Vamik Volkan’dan narsisistik ve borderline vakalarda nesne ilişkileri ve psikanalitik yaklaşım, Spyros D. Orfanos’tan Gelişimsel Kuram Zemininde İlişkisel Psikanaliz, Psikoterapi Enstitüsünden Masterson  yaklaşımı, Ankara Tıbbi Hipnoz Derneğinden İmge Terapi, Yeditepe Üniversitesi’nden Tıbbi Hipnoz, İzmir Halime Otağ Vakfından psikanaliz ve psikoterapi, Marmara Üniversitesi ve CETAD’tan cinsellik ve cinsel tedaviler, İnönü Üniversitesi’nden Cinsel İşlev Bozuklukları, Bilgi Üniversitesi’nden EFT, İstanbul Psikanaliz Derneğinden psikanaliz eğitimlerini almıştır. Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları ve Aile Danışmanlığı yetkisi almıştır. 1985 yılından bu yana okullarda, psikiyatri dal merkezinde, psikoterapi merkezinde , psiko-teknik merkezinde, psikoterapist/kurucu/mesul müdür görevlerinde bulunmuştur. Ankara ve İstanbulda aile danışmanlığı, bütüncül psikoterapi, hücum terapisi, interaktif iletişim teknikleri, kişilik örgütlenmeleri, projektif ve objektif çocuk değerlendirme  testleri ,bütüncül psikoterapide  rüya analizleri sertifika eğitimleri vermiştir. Bir çok meslektaşını süpervizör olarak desteklemiş ve pek çok sosyal projede gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. Halen eğitmenliğe devam etmekte olup, Psikoloji Antalya’da psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Daha Fazlası
egitmen