Mindfulness

Mindfulness

  • Aralık 12, 2017
  • 12 Aralık 2017 / 19:30-21:30
  • Yonca Uluğ

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık / Bilinçlilik / Farkındalık) Nedir ?

Farkındalık, dikkati toplamak için özel ve belirli bir yoldur. Bireyin deneyimlediği durum, duygu ve eyleme, amaçlı olarak farkındalığı taşıdığı zihinsel bir beceridir. Devamlı ve kesintisiz dikkat ve tepkisiz olarak neyi deneyimlediğimizi fark ederek duyusal-algısal deneyimlere, duygu ve düşüncelere uygulanabilir. Birey, bilincinin tamamen odaklı ve andaki varlığını fark eder. Bilincin kontrolü yani farkındalık, dürtüsel tepkileri düşünceli yanıtlara çevirmekte alan yaratır. Bu, mental ( zihinsel) odaklanma ve egzersizler aracılığıyla yapılır.
Mental Odaklanma olmadan = UYARICI ➔ TEPKİ
Mental Odaklanma ile = UYARICI ➔ FARKINDALIK ➔ YANIT
Dikkati, öğrenmeyi, duygusal düzenlemeleri, empati ve çatışma çözümünü geliştirecek bu alana yeni ve daha akıllıca yanıtlarla olanak tanımada yardımcı oluyoruz. Mindfulness tıpta, psikolojide ve ilintili alanlarda ve şimdi de eğitime başarılı katkısı olan büyük bir etken olmaya başlamıştır. 30 yıllık araştırma ve daha da yeni olarak beyin bilimi, eğitimde bilinçli farkındalığın kullanılmasının desteklenmesi için adeta zoraki kanıt sunmaktadır. Öğrenciler ve eğitimciler tarafından uygulanması akademik başarı, akıl sağlığı, içsel ve kişiler arası ilişkileri geliştirmede inanılmaz bir potansiyel sunmaktadır. Mindfulness temelli tedaviler tamamlayıcı tıp formunda dünya çapında 250 hastane ve üniversitede ve son zamanlarda ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, İngiltere Oxford Üniversitesi Mindfulness Center gibi merkezler tarafından bütçe sağlanan sayısız araştırmanın odağındadır. Yine sayısız çalışma göstermiştir ki ADHD, Endişe ve Kaygı Bozuklukları gibi çoklu zihinsel ve fiziksel sorun ve bozukluklarla mücadelede Mindfulness güçlü bir araç olmuştur.
Mindfulness Temelli Stres Azaltıcı Programın doğuşu ve tarihçesi :
Ortaçağ Budizminin kutsal dili Pali’den Mindfulness olarak çevrilen Sati kelimesi uyanıklığın, haberdar olma halinin, dikkatin arttığı ve devamlı bir hatırlama durumunun eşlik ettiği, içinde bulunulan anın farkında olma deneyimini işaret eder. 60’lı yıllarda Batı toplumlarında Budizmin bir ilgi odağı haline gelmesi ve bu dini öğretiye ait meditatif egzersizlerin bir psikolojik rahatlama metodu olarak yaygınlaşması araştırmacıları öğretinin kavramlarına yönelik bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir. 80’li yıllarda kavram diğer bir alt elementi olan Kabullenme terimi ile birlikte bilimsel terminolojiye girmiş, bu kavramları temel alan bilimsel çalışmalar sonucu birçok psikoterapi ekolü geliştirilmiş ve bu ekollerden olan Acceptance and Commitment Therapy (Kabullenme ve Gerçekleştirme) kanıta dayalı bir terapi yöntemi olarak kabul edilmiştir . Kavramın psikolojik süreçlerdeki etkisi üzerine çalışmalar yapan Prof. Jon Kabat-Zinn Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı’nı (Mindfulness-based stress reduction program) geliştirmiştir . Mistik bir öğretinin temel kavramları olarak bilimsel literatür içinde, yeniçağ üçüncü nesil bilişsel terapilerin önemli dayanakları haline gelen bu kavramların, bu konuda zengin tarihsel kaynaklara sahip olan ülkemiz ruh sağlığı araştırmacıları, çalışanları, kişisel destek danışmanları, koçlar ve eğitimciler tarafından gerektiği ilgiyi göreceğini tahmin etmekteyiz.

Dünyada Yaygın ve Etkin Olarak Kullanıldığı Alanlar :
• Sağlık Kurumları
• Eğitim Kurumları
• Adli Kurumlar
• Kurumsal Şirketler , İş Yerleri
• Yaratıcılık ve Performansa Dayalı İş Alanları
• Danışmanlık ve Koçluk
Kimler İçin?
• Sağlık Alanında Çalışanlar
• Eğitim Alanında Çalışanlar
• Destek Hizmetleri Alanında Çalışanlar
• Spor, Performans, Yaratıcı Alanlarda Çalışanlar
• Liderler, Yöneticiler, Ekip Liderleri
• Öğrenciler
• Aileler ve Ebeveynler
• ADHD (DEHB) ve Otizm
• Alzheimer ve Demans
• Zor Duygularla Başa Çıkmakta Güçlük Yaşayanlar ;
Korku, Öfke, Kaygı, Endişe ve Depresyon
• Yoğun Stres ve Baskı Altında Çalışanlar
Farkındalığın fayda sağladığı alanlar gitgide çoğalmaktadır.
• Daha iyi odaklanma ve konsantrasyon
• Artmış sükûnet / sakinlik duygusu/ hissi
• Azalmış stres ve kaygı
• Gelişmiş bütünsel sağlık
• Yükselmiş öz-farkındalık
• Zor duygularla başa çıkma becerisi
• Becerikli yanıtlar/dönütler
• Yükselmiş empati ve diğerlerini anlama duygusu
• Doğal çatışma çözümü becerilerinin gelişmesi

Eğitim Kurumlarında Farkındalığın Uygulanması :
Baskı ve stres altında mesleklerini icra etmeye alışık olan dünyaca ünlü atlet, konuşmacı, oyuncu, müzisyenlerin kullandığı tekniklerin bazılarına, çocukların en baskı altında oldukları şartlarda erişme imkanı verir.
• Sınava girme
• Toplum içinde konuşma yapma
• Spor
• Müzik
• Performans ve sahne sanatları
• Akran/ Yaşıt etkileşimleri
• Aile ile ilişkiler

Eğitim Kurumlarında Etki Alanları :
• Zararlı alışkanlıkları önleme
• Şiddet eğilimini ve şiddeti önleme
• Problemi çocuklarla başa çıkma
• Kendinin farkına varma ve zihin kontrolü
• Etki-Tepki sürecini yönetme
• Verimli çalışma
• Akademik başarı yükseltme
• ADHD yönetimi
• Yapabilirlik ve becerilerinin farkına varma
• Kendi kendinin koçu olma

Eğitmen: Yonca Uluğ
Seminer Tarihi: 12 Aralık Salı günü
Seminer Süresi: 19:30-21:30

SHARE
2017-12-12 19:30 2017-12-12 21:30 Europe/Istanbul Mindfulness Yonca Uluğ
save event to calendar
past event
0
error: Content is protected !!