Dr. Ayşe Işın Ünay ile Aile Sistem Dizimi Grup Çalışması

Dr. Ayşe Işın Ünay ile Aile Sistem Dizimi Grup Çalışması

  • Mart 3, 2018
  • 3 Mart 2018 /10:00-17:00
  • Dr.Ayşe Işın ÜNAY

Ebeveynlerim, onların ebeveynleri ve daha uzak atalarım tarafından tamamlanmamış ve cevaplanmamış soruların etkisi altında olduğumu kuvvetle hissediyorum. Öyle görünüyor ki bir ailede ebeveynlerden çocuklara geçen, kişisel olmayan bir karma var. Bana her zaman, atalarıma kaderin sorduğu ve henüz cevaplanmamış soruları cevaplamam ya da geçmiş nesillerin yarım bıraktığı işleri tamamlamam veya belki de devam ettirmem gerekiyormuş gibi gelir.
Carl Jung

Hepimiz bir aile içine doğarız ve herkesin yaşamı bir romandır. Hepimiz görülmez bir ağın parçaları olarak yaşıyoruz; örülmesine de yardım ettiğimiz bir ağın parçaları olarak. Genellikle onlar hakkında konuşmasak da bu karmaşık bağları görür, algılar ve hissedebiliriz Algılarımızı açıp da duyulması güç olanı duymak ve görülmesi güç olanı görmek yetileri geliştirirsek, aile öykümüzdeki yineleme ve rastlantıları daha iyi duyar ve görür; kavrar ve daha iyi anlarız. Bireysel yaşamlarımız daha net hale gelir. Kim olduğumuzun ve kim olabileceğimizin farkına varırız.
Kuşakaşan yinelemelerin bilinçdışı tuzaklarına düşmeyerek, bağları bağlamlarında ve karmaşıklıklarıyla kavrayıp anlayarak özgürlüğümüzü geri kazanabilir ve yinelemelere son verebiliriz. Sonunda artık, bilerek ya da bilmeyerek yerini aldığımız aile bireyinin hayatını değil “kendi hayatımızı” yaşayabiliriz.
İnsanın en büyük travması, “başka türlü de olabilirdi” imkansızlığına sarılmasıdır.
Yaşadığımız sorunların dışımızdan kaynaklandığını, sebeplerin diğer kişilerin davranışları ya da geçmişimiz olduğunu düşündüğümüzde çaresiz kalırız. Nedenini dışarda gördüğümüz durumları değiştiremediğimizde problemin, ilişkisel sorunların, hastalığın, ruhsal acının etkisi aynı kalır.
Gerçek olan tek şey, yaşadığımız anın ve tüm davranışlarımızın sorumluluğunun bir yetişkin olarak sadece bizde olduğudur. Gerçek değiştirilemez . Bu gerçeği nasıl yaşayacağımız, nasıl anlamlandıracağımız ve olanlarla nasıl baş edebileceğimiz ise elimizdedir.
Aile/sistem dizimleri, bu imkansızlığı tüm açıklığı ile kişinin gözleri önüne serer. Açık yürekle bakılarak, arzu edilen dünyadan gerçek dünyaya gelinir. Yaşamda olan hiçbir şey anlamsız ve gerekçesiz değildir.
Bunun ötesinde aile dizimi, kadersel olarak bağlı olduğumuz önceki nesillerin travmalarının nesilden nesile geçen etkisini nasıl devam ettirdiğini ve sonradan gelen nesillerin hayatını nasıl etkilediğini gün ışığına çıkarmaktadır.
.

Sistemik dizimler; insani sistemlere ait problemler üzerine çalışmak için geliştirilmiş bir yöntemdir. İlk başlarda ve en sık uygulandığı alan, ailelerimizin içinde olan veya ailelerimizden kaynaklanan problemlerdir. Bu uygulamalara “aile dizimi” adı verilmiştir.
Sistemik dizimler , bizim henüz tam olarak anlayamadığımız iletişim tarzlarına dayanmaktadır. Bununla beraber, bu gizemli iletişim sayesinde fertlerin yerine temsilciler kullanılarak, aile dinamiklerinin ortaya çıkarılabilmesi mümkün olmaktadır.
Aile/sistem dizimlerinin temel öncülü, temsili algılamalar olgusudur. Bu temsili algılamalar, danışan tarafından kendisini, belirli aile bireylerini veya sorunu ile ilgili kavramları temsil etmek üzere seçilen temsilcilerde ortaya çıkmaktadır.

Bu yeni, temsili sistemde konumlandırılan insanlar, aralarındaki mekansal ve zamansal mesafeye rağmen, danışanın ailesel sistemiyle temasa geçerler ve rezonansta bulunurlar.
Söz konusu dizimin akışı içerisinde temsilciler, danışanın ailesine ilişkin güvenilir bilgiler ve kapsamlı gerçekler dile getirirler.
Çalışmanın sonunda Aile/Sistem dizimi süreci danışana, sistemde iş başında olan dinamiğin, tüm ortamın açıklamalı bir özetini çıkarma olanağı tanıyan, basit ve düşünmeye değer bir resmini sunmaktadır

Dr. Ayşe Işın Ünay 
Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü’nden akredite Aile/Sistem Dizimi Uzman Uygulayıcısıdır

Eğitimin Tarihi:  3 Mart 2018 Cumartesi

Eğitim Saati: 10:00 – 17:00

SHARE
2018-3-3 10:00 2018-3-3 17:00 Europe/Istanbul Dr. Ayşe Işın Ünay ile Aile Sistem Dizimi Grup Çalışması Ebeveynlerim, onların ebeveynleri ve daha uzak atalarım tarafından tamamlanmamış ve cevaplanmamış soruların etkisi altında olduğumu kuvvetle hissediyorum. Öyle görünüyor ki bir ailede ebeveynlerden çocuklara geçen, kişisel olmayan bir karma var. Bana her zaman, atalarıma kaderin sorduğu ve henüz cevaplanmamış soruları cevaplamam ya da geçmiş nesillerin yarım bıraktığı işleri tamamlamam veya belki de devam ettirmem gerekiyormuş Dr.Ayşe Işın ÜNAY
save event to calendar
past event
4