Okuma Alışkanlığı ile Başarı İlişkisi

Okumak, aklın gelişmesine tek başına katkı sağlayan çok düzeyli zihinsel işlemler bütünüdür. Okuma alışkanlığı, bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması sonucu okuma eylemini yaşam boyu sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde gerçekleştirmesidir. Başarı ise bir takım bilgi ve beceri edinmeyi gerektiren konularda kişinin istenilen düzeyde bir yeterlilik göstermesidir. Gerek başarı isteği yüksek gerekse düşük olan bireyler için okuma alışkanlığının anlama, kavrama ve analiz becerisini yükseltme anlamında katkısının olacağı aşikardır. Okuma becerisi, bilgi ve deneyimlerin zihinsel etkinliklerle anlamlandırılması süreci olduğu için öğrenme, araştırma, yorumlama, tartışma ve üst düzey düşünme becerileri kazanılmasında da etkilidir. Başarılı olmanın aşamalarını ele alacak olursak okuma alışkanlığı ile doğrudan bir ilişkisi olduğu anlaşılacaktır. Başarılı olmanın ilk adımı büyük düşünmektir. Büyük düşünmenin en önemli besini hayal kurmaktır. Bireylerin hayal kurmayı gerçekleştirebilmesi için yaratıcı düşünce becerilerini kuvvetlendirmesi gerekmektedir. Çok sayıda fikir üretebilmek, orijinal tasarılar oluşturabilmek ancak hayal kurarak yapılabilir. Kitap okuyan bireylerin yaşayan bir hayal gücü oluşturduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Tabi ki büyük düşünmek ile işimiz bitmiyor. Hayallerimizi gerçekleştirebilmek için zorluklara karşı mücadele edebilecek coşkuya ihtiyacımız vardır. Bu süreçte olumsuzluklarla karşılaşırız. Burası çok kritik çünkü olumsuzluklara takılırsanız başarısız olmayı tercih etmiş oluyorsunuz. Yok bu bize yakışmaz diyorsanız bardağın dolu tarafını görmek gerekiyor. Veya krizlerin içindeki fırsatlar size yol göstermiş oluyor.

Hayallerimiz var, coşkumuz da yerinde başarılı olabilir miyiz? Hayır. Hayalleri hedeflere dönüştürmemiz şart. Peki, arasındaki fark ne? Hayallerinize ulaşmanız gerekmiyor. Size karanlık gecelerinizde yol gösteren ışık kaynaklarıdır. Lakin hedefler tatmin edici, mantıklı, limitleri belli ve ulaşılabilir olması gerekiyor. Eğer çevrenizde aceleci kişiler varsa bilin ki hedefleri belirsizdir veya hedefleri yazılı değildir. Mutlaka hedeflerimizi yazılı hale dönüştürmeliyiz. Hedeflerimize ulaşmanın en önemli aracı ise yöntemleri belirlenmesidir. Diyelim ki İstanbul’dan Ankara’ya gidiyoruz. Hangi araçla yolculuk yapacağımız stratejimizi belirler. Uçak, tren, özel araç, bisiklet veya yürüyerek. Her yöntem amaca ulaştırır lakin ulaşma süreleri arasında fark olacaktır. Kitap okuyan bireylerin stratejik düşünce becerisi çok yüksek olduğu için hedefleri ve yöntemleri belirleme ile ilgili daha doğru kararlar vermektedirler. En önemli kısma geliyoruz. Cesaret. Yöntemimizi belirledikten sonra harekete geçmemizin vakti gelmiştir. Harekete geçmenin yakıtı cesarettir. Bir çok kişi düşüncelerine tutsak olduğu için esaret altında yaşamaktadır. Lakin başarı için gerekli olan esaret değil cesarettir. Cesareti yüksek olan kişiler işlerini hemen yapmaya çok önem verirler. İş erteleme alışkanlıkları yoktur. Bu yüzden başarıya daha hızlı erişirler. Kitap okuyan kişilerin kendini bilme ve kendini denetleme becerileri olduğu için cesaretleri hep yüksektir. Çünkü kendilerine ait duruşları, değerleri ve diyalogları vardır. Ve itirazları olan kişilerle ustaca ilgilenebilirler ve diyalog süreçlerini yönetebilirler. Başarılı olmanın bir diğer önemli bileşeni ise anı yaşamaktır. Hayallerimizi gerçekleştirme yolculuğunda karşılaştığımız olumsuzluklar o anı yaşamamıza engel oluşturabilir. Eğer yeterli azme sahip değilsek rahatlık tuzağına yakalanabiliriz veya bunalıma girebiliriz. Lakin bu iki olumsuz alışkanlık bize hiç bir fayda sağlamıyor. Bu yüzden olaylara farklı açılardan bakarak mutluluk seviyemizi artırmanın yollarını keşfetmemiz bizim için daha önemli. Mutluluk seviyemizi artırıp geleceğe odaklandığımızda tutmayı beni modu bizi beklemektedir. Mazeret üreten veya bahanesi olan kişilerin başarılı olduğu görülmemiştir. Bu sebepleri mazeretleri yıkmak için tembelliği bırakmalıyız. Rahatlık alanımızdan çıkmak için hayallerimizi hatırlamalıyız. Eğer hayalleriniz ne kadar güçlü ise bahaneleriniz o kadar zayıf oluyor.

Başarılı olmanın en son bileşeni ise başladığımız bir işi bitirmektir. Çevremizde bazı kişiler hedeflerini sıklıkla değiştirmektedir. Sürekli hedef değişikliği başarılı olmamızı engeller. Kitap okuma alışkanlığı olan bireyler sebepleri, süreçleri ve sonuçları çok iyi tespit ettikleri için azimle ve kararlılıkla başarıya her zaman ulaşmaktadırlar.