Loading...
Menu

Paganizm ve Dinler Tarihi Eğitimi

İlk insanların varoluşları tamamen Doğa’ya bağlıydı ve yaşamları Doğa olaylarından kesinlikle bağımsız değildi. Bu nedenle ilk insanların Doğa’daki her unsura bir “kutsal”lık atfettikleri ve bunlarla uyum içinde yaşamaya ça­lıştıklarını bilmekteyiz. Ancak insanlar “teknolojik” buluşlarla Doğa ile daha da uyumlu yaşayacakları yerde, zihinlerimize yanlış şekilde yerleşen bir düşünce kalıbıyla “Doğa’yı yenmek” amacıyla çalışmışlar ve kendilerini Doğa’dan ayırarak, Doğa’yı ve geniş anlamıyla Dünya’yı tüketen bir yaşam biçimi geliştir­mişlerdir. Oysa paganizm Doğa ile “savaşmayı” değil her zaman için onunla uyumlanmayı öngörmüştür.

Paganizm Semineri ile birlikte, dinler tarihine önemli bir giriş yapacağımız gibi, insanın doğasını ve fıtratını da anlamak için bir adım atacağız ve günlük mutsuzluklarımızın kaynağında doğamızla uyumsuz yaşantımızı da irdeleyeceğiz.

Başlıklarımız:

 – Pagan inançlar

– Sembol ve arketip

– Dişil Arketipler

– Eril arketipler

– Cinsellik sembolleri

– Geçiş ritleri

– Kahramanın Yolculuğu

– Günlük yaşamın sembolleri

kaynak kitap “Paganizm 1 , Kadim Bilgeliğe Giriş” olacak…

Lütfen alan koduyla birlikte başında 0 olmadan ve boşluk bırakmadan yazınız
Lütfen tüm alanları doldurunuz

Eğitim Tarihi

Çok Yakında
22:30 - 00:30