Loading...
Menu

SINIRLARI KALDIRIN

Dünyanın hiçbir yeri ayrı ayrı yerler değil aslında.

Hepsi birbirinin devamı ve bir bütünün parçaları.

Biz zamanında koyulmuş olunan sınırlar yani kendi kafamızda yaratmış olduğumuz blokajlar sayesinde dünyanın her yerini bir başka yer olarak algılıyor ve akabinde bu algı mekanizması bölge olarak zihinde yarattığı farklılık sayesinde topluluk olarakta farklıymışız hissiyatı yaratıyor ve bu yüzden başlıyoruz farklı millet ve mezhep sınıflandırmalarına.

Biz biriz. Aynıyız. Tekiz.

Kafamızdaki bu blokajları kaldırmadığımız ve dünyayı rant sebebiyle geçmişten gelen parça parça düşünme algısı son bulmadıkça dünya barışından söz etmek mümkün olmamakla berbarer hergün, aslında tek olmamıza rağmen içimizden birilerinin yok oluşuna tanık olmaya devam edeceğiz.

Hergün gözyaşları oluk oluk akmaya devam edecek ve mutluluk dediğimiz aslında sadece bugünde ölmedikten ibaret kalacak.

İlk önce kafanızdaki sınırları kaldırın ki bu algı kitlesel olarak değişmeye başladığında göreceksiniz ki dünya üzerinde bir tek sınır kalmayacak ve insanlık o hak ettiği birlik ve barış içerisinde yaşamaya başlayacak.