Loading...
Menu

Okumak ya da Okumamak , İşte Bütün Mesele Bu!

William Shakespeare der ki “Olmak ya da Olmamak, İşte Bütün Mesele Bu!”  Ne de güzel özetler aklından ve yüreğinden geçenleri veciz bir şekilde. Bizim ufkumuzu açar yazdıklarıyla. Shakespeare’in bu sözü bana şunu düşündürdü. “Okumak ya da Okumamak, İşte Bütün Mesele Bu!”  Okumak, aklın  gelişmesine  kendi  başına  büyük  katkı  yapan  çok  düzeyli  bir zihinsel  işlem  olarak  tanımlanmaktadır.   Peki ya okumamak ? Okumamak, aklın gelişmesine kendi başına katkı yapmayan tek düze bir zihinsel işlem olarak tanımlanmaktadır.  Okuma faaliyeti esnasında ilk olarak keşfetmemiz gereken yeteneğimiz zihinsel işlem yapabilmektir. Çünkü okuma sürecinde gördüğümüz kelimeleri zihnimizde canlandırabilmemiz büyük önem taşıyor.  Peki kelimeleri zihnimizde canlandırabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Burada sağ beyin faaliyetlerimize büyük görev düşüyor. Sağ beyin, yaratıcı düşünce, üç boyutlu düşünce ve çözüm odaklı düşünce türlerinde bilgilerin tasavvuru konusunda bize yardımcı oluyor. Okuma sürecinin bir diğer önemli bölümü ise sol beyin faaliyetlerimizdir. Zihnimizde canlandırdığımız verilerin mantık çerçevesine yerleştirilmesidir.  Mantık; varlıklar dünyası ile düşünceler dünyası arasında köprü kurabilmektir. Zihnimizde canlandırdığımız verilerin varlıklar dünyasına kaydedilmesi kalıcılık açısından çok önemlidir. Bu konuyu gündelik hayatımızda şu şekilde düşünebiliriz. Toprak üzerinde yaşadığımız bize güven veren bir varlıktır. Toprağın altında veya üstünde su kaynakları vardır. Bazen bu kaynaklar toprağın içindedir bazen de dışında. Toprak ile suyun oluşturduğu bu güzel ahenk, beynimizde mantık ve duygu ile aynı anda okumamıza fırsat sunabiliyor.